Biuro Storno

Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następującym zakresie:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • nadzoru księgowego w siedzibie Klienta,
 • konsultacji i doradztwa w sprawach prowadzenia firmy,
 • pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • pomocy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • porady w zakresie optymalizacji kosztów oraz zmniejszania obciążeń podatkowych,
 • sporządzania list płac, sporządzania kartotek wynagrodzeń pracowniczych,
 • rozliczania podatku dochodowego od pracowników,
 • obsługi kadrowej, sporządzenia deklaracji ZUS i ich wysyłki elektronicznej,
 • innych prac z zakresu księgowości i finansów,
 • reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi,
 • przechowywania i archiwizowania dokumentów

Świadczymy również usługi dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie:

 • rozliczenia rocznego z osiągniętych dochodów (PIT-37, PIT-36, PIT-28),
 • sporządzania wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1).