Biuro Storno

Cennik

Ceny Naszych usług zależą od wielu czynników m.in: rodzaju ewidencji księgowych, ilości dokumentów, wielkości zatrudnienia, specyfiki działalności firmy.

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem, oraz podlegają negocjacjom.

W celu sporządzenia dla Państwa orientacyjnej wyceny kosztów usług księgowych prosimy o przesłanie e-maila na adres:

storno@biurostorno.pl

zawierającego następujące dane:

  • rodzaj prowadzonej działalności (np. handel, produkcja, usługi),
  • zasady rozliczania (księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałt),
  • ilość dokumentów księgowych w miesiącu (faktury sprzedaży, zakupu, wyciągi bankowe, dokumenty kasowe),
  • ilość zatrudnionych pracowników,
  • indywidualne wymagania Klienta.

Istnieje również możliwość bezpośredniego spotkania zarówno w Państwa siedzibie jak i u nas w biurze (Poznań, ul. Główna 46/1 lub Poznań, os. Dębina 11/7).

Takie spotkanie nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami, a my ze swojej strony zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane od Państwa są objęte tajemnicą zawodową niezależnie od tego czy takie spotkanie zakończy się podpisaniem umowy.

W celu ułatwienia wyceny można skorzystać z poniższego kalkulatora:

Odbiór dokumentów z siedziby klienta:
tak
nie
Vat:
czynny podatnik vat
podatnik zwolniony z vat
Ilość dokumentów:
Ilość osób zatrudnionych na:

Cena: 00.00 zł**

Prześlij kalkulację – skontaktujemy się z Tobą.
Cena zawiera bez dodatkowych opłat:
Usługi księgowe:
- prowadzenie ksiąg, ewidencji vat, ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych w tym zeznania rocznego,
- konsultacje i doradztwo w sprawach prowadzenia firmy,
- doradztwo podatkowe,
- reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym,
- naliczanie składek ZUS oraz sporządzenie dokumentów do ZUS dotyczących przedsiębiorcy.
Obsługa kadrowa:
- przygotowanie list płac i rachunków do umów zleceń,
- przygotowanie wszystkich dokumentów do ZUS,
- sporządzenie umów o pracę i umów zleceń,
- przygotowanie świadectw pracy,
- prowadzenie kart czasu pracy na podstawie list obecności,
- sporządzanie dokumentacji do PFRON,
- przygotowanie korespondencji dotyczącej pracowników (np. pism do komorników),
- sporządzanie i wysłanie do rzędów skarbowych informacji (PIT-11) i deklaracji (PIT4R, PIT8AR),
- reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS,
- doradztwo dotyczące spraw kadrowych oraz ZUS.
* Przez dokument należy rozumieć pozycję księgową, czyli jedną fakturę, jeden przelew, pozycję raportu kasowego, polecenie księgowania.
** Wyliczona kwota, to kwota netto do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.