Biuro Storno

Historia

Powstanie biur księgowych ma nierozerwalny związek z przemianami ustrojowymi w Polsce. Kiedyś struktura gospodarki naszego kraju opierała się na sektorze wielkich firm, kombinatów, zatrudniających setki tysiące osób. Małe firmy, przedsiębiorstwa były gnębione przez reżim  komunistyczny. Średnia a zwłaszcza mała przedsiębiorczość nie miała racji bytu.  Taka struktura gospodarki wielkie molochy gospodarcze posiadały własne bardzo rozbudowane działy księgowości i kadr. Zarząd firmy miał oparcie w wiedzy i doświadczeniu swych służb księgowo , ekonomiczno kadrowych.

Zmiany jakie nastąpiły w Polsce na początku lat 90 zmieniły strukturę gospodarki, w miejsce niewielu wielkich i dużych firm, zaczęły powstawać małe i średnie przedsiębiorstwa, często rodzinne, które aby przetrwać w warunkach gospodarki rynkowej, często z powodu konieczności cięcia kosztów, oszczędności nie mogły pozwolić sobie na zatrudnienie kadrowca księgowego. Była to w zasadzie często droga donikąd, bez odpowiedniego wsparcia fachowego bardzo często takie firmy prędzej czy później wpadały w konflikt czy to z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy też Państwową Inspekcją Pracy. Aby wyjść oczekiwaniom tych właśnie małych przedsiębiorców, zaczęły powstawać biura księgowe. Jednym z pierwszych takich biur i chyba jednym z niewielu z tych pierwszych, które przetrwało do dnia dzisiejszego jest założone 1 lutego 1992 roku Biuro Rachunkowe Poznań "STORNO".